استعلام آنلاین- SAP Business One RFQ

در Sap Business One شما می توانید بصورت آنلاین پیشنهادات قیمتی خورد را برای تامین کننده ارسال کنید.

شرح مختصری از فرآیند

در SAP Business One ، یک پیشنهاد خرید ایجاد می شود ، بر اساس این پیشنهاد خرید ، تامین کننده ایمیلی را دریافت می کند و با استفاده از لینک موجود وارد صفحه اطلاعات پیشنهاد خرید برای مشاهده و تکمیل اطلاعات و اطلاع از آخرین قیمت در سیستم SAP B1 می شود.

نکته : تامین کننده نیازی به استفاده از Sap Business One ندارد.

 

 

الف – نصب  Install B1i

ب – پیکربندی B1i

1- بررسی “sap.B1RFQ” 

302.png

2- تنظیم Sender برای فعال سازی تابع

 

3- پیکر بندی SMTP service

304.png

 

4- تنظیم آدرس ایمیل و سرویس SMTP

305.png

پ- پیکر بندی در Sap Business One

1- ثبت آدرس ایمیل متعلق به تامین کننده در اطلاعات پایه تامین کننده

2- تعریف ایمیل متعلق به کاربر در Sap business One (ایمیل باید مربوطه به همان پیکربندی SMTP باشد.)

ج- ایجاد پیشنهاد قیمت (purchase quotation)

1- انتخاب contact person در سند

2- انتخاب گزینه Create Online Quotation در تب لجستیک

3- پس از اتمام با فشردن دکمه add بصورت خودکار ایمیلی حاوی لینک مرتبط با  پیشنهاد قیمت ایجاده شده  برای تامین کننده ارسال می گردد.

پس از دریافت ایمیل توسط تامین کننده حاوی لینک مرتبط با سند پیشنهاد خرید ، تامین کننده امکان مشاهده اطلاعات محتوای سند را خواهد داشت.

 

همچنین درصورت تکمیل اطلاعات با تغییر مقادیر و فشردن دکمه Submit  سند بروز شده و تایید می گردد و ایمیل بروز آوری سند مجدد برای کاربر ارسال می شود.