دفتر تهران : تهران، خیابان پاسداران، گلستان پنجم،میدان هروی،خیابان فرید،‌ بن‌بست فرود

تلفن: 22941126 – 22930282 (۰۲۱)

فکس: (داخلی ۱۰۲) ۵۶ ۱۵ ۲۲۹۸ – ۸۴ ۷۰ ۲۲۹۶ (۰۲۱)

ایمیل : info@lotusdt.ir

تلگرام: