مرور حساب ها

یکی از گزارش های بسیار پرکاربرد در نرم افزارهای حسابداری مالی ، “گزارش مرور حسابها” می باشد. این ابزار نوعی گزارش همچون تراز آزمایشی است که به کاربر امکان می دهد گردش بدهکار و بستانکار و مانده بدهکار و بستانکار حسابها را از سطح کل به صورت پلکانی تا آخرین سطح حسابهای تفصیلی را مرور نماید.این افزونه توسط تیم لوتوس طراحی و به محیط سپ بیزینس وان قابل افزودن است.

  •  مرور حساب های ابزار قدرتمند همچون تراز آزمایشی می باشد
  •  اخذ گزارش از سطح 1 تا سطح 10 حساب ها
  •  هدایت کاربر به اطلاعات پایه حساب ها و تفضیلی ها در سطح مختلف
  •  نمایش ریز اسناد اصلی و موقت o استفاده از الگو های مالی تراز آزمایشی از پیش تعریف شده و چارت حساب های استاندارد
  •  نمایش گزارش بصورت لیست و درختی بطور همزمان
  •  نمایش سطوح مختلف تفضیلی و در سطوح متوالی
  •  تعریف شروط مختلف o جستجو در گزارش
  •  گزارش چاپی کریستال ریپورت از نمای لیستی
  •  صدور فایل اکسل از نمای درختی
  •  گزارش براساس تاریخ شمسی