گزارشات و داشبورد های مدیریت

لوتوس با ارئه گزارش های متنوع و سفارشی بر اساس انتظارات مشتریان سعی می کند ، تا از تمام توانایی نرم افزار SAP Business One برای بهرمندی سازمان ها از این توانایی ها،  آنها را یاری نمایید. با توجه به نامحدود بدون قابلیت ارائه گزارش در SAP B1 دیگر شما هیچ گونه دغدعه در این خصوص نخواهید داشت ، لوتوس میتواند گزارشات خاص را بر اساس نیاز مندی سازمانتان برای اپلیکیشن سپ بیزینس وان به شما ارائه دهد.

 

از دیگر مزایا SAP Business One استفاده از داشبورد مدیریتی می باشد ، که ما این مهم را نیز برای شما به ارمغان خواهیم آورد.