SAP Business One یک راه حل مدیریت تجاری کامل ، سهل الاجرا و قابل استطاعت است که در محیط شما و  همچنین بر بستر Cloud موجود می باشد و توسط بانک اطلاعاتی (  SQL و SAP HANA) امکان پذیر می شود. این راه حل که خصوصا برای شرکت های کوچک و متوسط طراحی شده است امکان رشد شرکت را فراهم می آورد ، به افزایش سود آوری و کنترل کمک می کند و پروسه های تجاری ما را خودکار می کند.

 

مدیران و کارمندان نیز می توانند اطلاعات را بطور موثر تری پردازش کنند ، به آنها کمک می کند تصمیمات تجاری بی عیب و نقصی اتخاذ کنند. صاحبان و مدیران تجاری از طریق این سیستم می توانند بنابر تقاضا به تصویر صحیح و یکپارچه ای از اطلاعات مهم و روز آمد تجاری در سراسر سازمان دست یابند.

شرکت تجاری شما از طریق برنامه مراقبت و نگهداری SAP Business One  می تواند بطور خودکار همزمان با توسعه محصول به کارایی های جدید دست یابد. بعلاوه اگر شرکت شما یک شرکت فرعی ، مشتری یا تامین کننده یک سازمان جهانی باشد که از قبل از مزایای نرم افزار SAP بهره مند شده است ، شما می توانید از تلفیق از پیش پیکر بندی شده ی آن سود ببرید. از جمله ی نقاط مهم شامل کنترل مدیریت داده های اصلی ( آیتم ها ، مشتریان و تامین کنندگان ) ، نمودار حساب ها ، یکپارچه سازی اطلاعات مالی و تجارت بین شرکتی می باشد.